Membres

Els membres de la CNL són:

 • Josep Sendra ( departament de Català i Coordinador de la CNL)
 • Graciela Masiano ( departament de Tecnologia)
 • Lourdes Torres ( departament de Ciències Socials)
 • Joan Roselló ( departement de Filosofia)
 • Maria José Gisbert ( departament de Llengua Castellana)
 • Dolors Roig ( departament de Matemàtiques i Cap d'Estudis)

Funcions

Les funcions de la CNL són:

 • Col·laborar amb l’equip directiu en totes les tasques que se li encomanin des de la perspectiva de la normalització lingüística del centre.
 • Realitzar els estudis previs a la redacció del PLC i posar-los en coneixement de l’equip directiu.
 • Elaborar una primera proposta del Projecte per delegació de l’equip directiu seguint les seves indicacions per sotmetre’l a les aprovacions adients: equip directiu, claustre i consell escolar.
 • Elaborar el Pla Anual de Normalització del Centre.
 • Coordinar la recollida i sistematització de les dades sociolingüístiques necessàries per a l’elaboració del Projecte i del Pla Anual de Normalització Lingüística.
 • Coordinar i promoure les actuacions encaminades a sensibilitzar la comunitat educativa envers l’augment de l’ús vehicular i social de la llengua catalana, pròpia d’aquesta comunitat.
 • Establir vies per a la correcció dels textos i de les accions dels diferents àmbits establerts.
 • Dissenyar estratègies per a la realització, en el centre mateix o fora, d’activitats de formació i actualització lingüístiques, en funció de les necessitats detectades.
 • Fer el seguiment de l’aplicació del Projecte i del Pla Anual, i avaluar-ne els resultats obtinguts.
 • Proposar-hi les modificacions necessàries en funció dels resultats obtinguts.
 • Establir el calendari de reunions de la Comissió.

Recursos i enllaços

Diccionaris

 • L’edició electrònica consultable a través d’Internet del Diccionari de la Llengua Catalana (DIEC) de l’Institut d’Estudis Catalans, 2a edició.

* http://www.iec.cat/gc/ViewPage.action?siteNodeId=175&languageId=1&contentId=-1

 • L’edició electrònica consultable a través d’Internet del Diccionari català-valencià-balear  (DCVB) d’A. M. Alcover i F. de B. Moll, realitzada per l’Institut d’Estudis Catalans.

* http://dcvb.iecat.net/

Traductors

 • Organització sense ànim de lucre dedicada a la traducció i la distribució de productes informàtics en català:

Softcatalà

Premsa

Associacions Culturals

 • L'Institut d'Estudis Eivissencs és una entitat fundada l'any 1949, que nasqué amb la finalitat de protegir el patrimoni natural i cultural de les Illes Pitiüses:

http://www.estudiseivissencs.cat/

Recursos per l'aprenentatge

 • Centre d’Autoaprenentatge de Llengua Catalana, Avinguda d’Espanya, 49, 2n pis, Eivissa (Consell Insular d’Eivissa); tel. 971 19 59 00.
 • En línia:

PER A NO-CATALANOPARLANTS

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/index.htm

PER A CATALANOPARLANTS

http://pelc.uib.es/recursos/index.html

Campanya per Sant Jordi "Enllaçat per la llengua".

Enllaçats pel Català

Web de Formació Professional de les Illes Balears

Formació Professional a Balears

Revista Es Sac de l'IES Sa Colomina d'Eivissa

Revista Es Sac Sa Colomina

FP Bàsica - CFGM SMX- 3r d'ESO - 4rt d'ESO

Fons Social Europeu

Pacte per a l'Educació de les Illes Balears

Illes per un Pacte Educatiu

Amb l'objectiu de fomentar la lectura.

Biblioteca IES Sa Colomina