Erasmus+

 

Els projectes de mobilitat de formació professional del programa Erasmus+ tenen com a objectiu augmentar les oportunitats de formació a l'estranger del alumnes d'FP i proporcionar-lis les habilitats necessàries per a la transició des de l'àmbit de l'educació i la formació al mercat laboral.

Dins l'acció clau KA102 (mobilitat per a l'aprenentage d'estudiants i personal de formació professional) del Programa Erasmus+, el nostre centre està adherit a un projecte en consorci del Govern de les Illes Balears,  que té principalment 2 objectius:

1. Oferir als nostres alumnes del cicles formatius de grau mitjà l'oportunitat de realitzar estades formatives de qualitat en empreses europees i que aquestes siguin reconegudes com a part del mòdul d'FCT.

2. Oferir als nostres professors de cicles formatius de grau mitjà realitzar estades en empreses europees (job shadowing).

 

Curs 2016-2017 Professorat

Convocatòria job shadowing professorat

Full d'inscripció en la convocatòria.

 

- Actualitzat 5/12/2016:

Professorat Admès

Professorat Exclòs

 

Curs 2016-2017 Alumnat

Convocatòria Alumnat

 Tots els alumnes interessats han d'omplir aquests documents.

1. CV I ML EUROPASS

Informació general d'Europass: http://sepie.es/iniciativas/europass/index.html

Per emplenar el CV i la carta de motivació Europass, heu d'anar a aquest enllaç: https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

Recordeu que ambdòs documents s'han d'emplenar en anglès

 

Instruccions per omplir aquests documents:

Formació Professional en anglès - Vocational Education and Training

Obligatori emplenar TOTS els apartats, excepte:

    –“Personal website”

    –“IM service”

    •Foto: obligatòria. (Vigilar aspecte personal / Vigilar qualitat de la foto (no selfie!))

    •Email:(vigilar l'adreça. Si és ofensiva, l'estudiant s'ha de fer una nova.)

    •Job applied:(Internship)

    •Work experience(Indiqueu qualsevol experiència laboral, especialment si éstà relacionada amb el cicle formatiu)

    •Utilitzeu el glossari català/anglès(Els socis europeus no entenen què és ESO, Batxillerat, CFGM, CEIP, IES, CIFP… Traduïu!)

    •Utilitzeu el Suplement Europass (castellà/anglès) per cercar:

        –vocabulari específic del cicle

        –nom del cicle i els mòduls

        –Nom de les possibles ocupacions

El centre, MAI L’ALUMNE,ha de determinar el nivell d’idioma.

2. AUTORITZACIÓ PATERNA

3. FULLA INSCRIPCIÓ

 

- Actualitzat 13/12/2016:

Alumnat Admès

Alumnat No Admès