CALENDARI DE LA PROVA D’ACCÊS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR MAIG DE 2014

Matrícula

 • Del 24 de març a l'1 d'abril de 2014, ambdós inclosos.
 • Les sol·licituds s'han de presentar a la secretaria del centre on es vol realitzar la prova.

Centres que fan la prova d'accés a cicles formatius de grau superior:

a) Opció d'Humanitats i Ciències Socials:

 • IES Guillem Sagrera (Palma)
 • IES Antoni Maura (Palma)
 • IES Juníper Serra (Palma)
 • IES Llorenç Garcias i Font (Artà)
 • IES Calvià (Calvià)
 • IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó)
 • IES Quartó de Portmany (Sant Antoni de Portmany)

b) Opció de Ciències de la Salut i Mediambientals:

 • IES Francesc de Borja Moll (Palma)
 • IES Josep Maria Llompart (Palma)
 • IES Guillem Cifre de Colonya (Pollença)
 • IES Felanitx (Felanitx)
 • IES Cap de Llevant (Maó)
 • IES Algarb (Sant Josep de sa Talaia)

c) Opció de Ciències i Tecnologia:

 • IES Politècnic (Palma)
 • IES Son Pacs (Palma)
 • IES Manacor (Manacor)
 • IES Pau Casesnoves (Inca)
 • IES Josep Maria Quadrado (Ciutadella)
 • IES Isidor Macabich (Eivissa)

Dates Relevants

 • 3 d'abril de 2014: Publicació de la llista provisional de persones admeses
 • Del 4 al 8 d'abril de 2014: Termini per formular reclamacions a la llista provisional
 • 11 d'abril de 2014: Publicació de la llista definitiva de persones admeses
 • 7 i 8 de maig de 2014: Data de realització de la prova d'accés a grau superior
 • 16 de maig de 2014: Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes
 • Del 16 al 20 d'abril de 2014: Termini de reclamacions contra la llista provisional davant la Comissió Avaluadora
 • 26 de maig de 2014: Publicació de la llista definitiva de persones aptes i no aptes
 • A partir del 26 de maig de 2014: Recollida dels certificats

CALENDARI DE LA PROVA D’ACCÈS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ MAIG DE 2014

Matrícula

 • Del 24 de març a l'1 d'abril de 2014, ambdós inclosos.
 • Les sol·licituds s'han de presentar a la secretaria del centre on es vol realitzar la prova.

Centres que fan la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà:

a) Centres a Mallorca:

 • IES Arxiduc Lluís Salvador (Palma)
 • IES Emili Darder (Palma)
 • IES Son Rullan (Palma)
 • IES Bendinat (Calvià)
 • IES Berenguer d'Anoia (Inca)
 • IES Sineu (Sineu)
 • IES Santa Margalida (Santa Margalida)
 • IES Llucmajor (Llucmajor)
 • IES Mossèn Alcover (Manacor)
 • IES Guillem Colom Casasnoves (Sóller)

b) Centres a Menorca:

 • IES Maria Àngels Cardona (Ciutadella)
 • IES Josep Miquel Guàrdia (Alaior)

c) Centres a les Pitiüses:

 • IES Sa Blanca Dona (Eivissa)
 • IES Balàfia (Sant Joan de Labritja) 
 • IES Marc Ferrer (Formentera)

Dates Relevants

 • 3 d'abril de 2014: Publicació de la llista provisional de persones admeses
 • Del 4 al 8 d'abril de 2014: Termini per formular reclamacions a la llista provisional
 • 11 d'abril de 2014: Publicació de la llista definitiva de persones admeses
 • 5 i 6 de maig de 2014: Data de realització de la prova d'accés a grau mitjà
 • 13 de maig de 2014: Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes
 • Del 14 al 16 de maig de 2014: Termini de reclamacions contra la llista provisional davant la Comissió avaluadora
 • 22 de maig de 2014: Publicació de la llista definitiva de persones aptes i no aptes
 • A partir del 22 de maig de 2014: Recollida dels certificats

Proves lliures - Convocatòria 2014

En aquest enllaç trobareu tota la informació necessària per a la matrícula de les proves lliures de Formació Professional.

Les proves lliures són proves que permeten obtenir el títol de Tècnic o de Tècnic superior, i les persones interessades es poden examinar d'un o més mòduls d'un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional del sistema educatiu, en règim d'ensenyament lliure.

S'ha de fer una prova per a cada un dels mòduls professionals que integren un cicle formatiu, de conformitat amb el desplegament curricular de cada cicle. S'exceptuen el mòdul Formació en centres de treball de tots els cicles i el mòdul professional de projecte dels cicles formatius de grau superior.

Dates inscripció: 05-03-2014 al 14-03-2014.
 
Lloc inscripció: IES Sa Colomina.